પિતા અને પુત્ર બૂટની દુકાને ગયાં. ત્યાં બાળકે બૂટ લેવાની ના પાડી દીધી અને કહ્યું કે મારાં જૂનાં બૂટ અત્યારે સારાં છે. તમે આ પૈસાથી દાદાજી માટે નવાં ચશ્મા બનાવી દો. ત્યાર પછી તેઓ બંને કપડાંની દુકાને ગયાં. જાણો ત્યાં શું થયું

એક પ્રસિદ્ધ કથા પ્રમાણે એક પિતા પોતાના નાના પુત્રને બજારમાં લઈ ગયાં. બજારમાં પુત્રને નવાં બૂટ અપાવવાં માંગતાં હતાં, એટલે તેઓ પુત્રને બૂટની દુકાને ગયાં. બાળકે બૂટ લેવાની ના પાડી દીધી અને કહ્યું કે મારાં જૂનાં બૂટ અત્યારે સારાં છે. તમે આ પૈસાથી દાદાજી માટે નવાં ચશ્મા બનાવી દો.

પિતાએ વિચાર્યું કે પુત્ર પોતાના દાદાજીને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, કદાચ એટલા માટે જ તે એમ કહીં રહ્યો છે. ત્યાર પછી તેઓ બંને કપડાંની દુકાને ગયાં. ત્યાં તેને પુત્ર માટે એક સારું શર્ટ લીધું. પુત્રએ શર્ટ પહેર્યું તો તે એકદમ ફીટ હતું, તેના માપનું ન હતું, એટલે પુત્રએ કહ્યું કે તેને થોડું લાંબુ શર્ટ જોઈએ છે.

પિતાએ પૂછ્યું કે તને લાંબુ શર્ટ શા માટે જોઈએ છે? પુત્રએ જવાબ આપ્યો કે ગયા વર્ષવાળું શર્ટ હજી સારું છે, પરંતુ તે નાનું થઈ ગયું છે, તેને લીધે હું તેને પહેરી નથી શકતો. અત્યારે થોડું લાંબુ શર્ટ લેશો તો હું તેને લાંબા સમય સુધી પહેરી શકીશ. પિતાએ લાંબુ શર્ટ ખરીદી લીધું.

દુકાનેથી ઘરે આવતી વખતે પિતાએ પોતાના પુત્રને પૂછ્યું કે બેટા, તને આ બધી વાતો કોણ શીખવે છે?

પુત્રએ કહ્યું કે પિતાજી તમે અને મમ્મી, બંનેએ જ મારી સુખ-સુવિધાઓ માટે ખૂબ જ ત્યાગ કર્યો છે. મમ્મી પોતાના માટે સાડી નથી ખરીદતી અને મને નવાં કપડ઼ાં અપાવે છે. તમે પોતાની માટે બૂટ નથી ખરીદતાં અને મને ચોપડાઓ અપાવો છો.

આપણા ઘરની આસપાસના લોકો તમારી, દાદાજી અને મમ્મીની ઘણી પ્રશંસા કરે છે. બધા તમને ખૂબ જ માન આપે છે. જ્યારે આપણા પડોશી અને મારાં મિત્રોના પપ્પાને મોહલ્લાના લોકો ચોર, બેઈમાન કહે છે, કારણ કે તેના પપ્પા લાંચ લે છે.

જ્યારે પણ ગામના લોકો તમારી ઈમાનદારીની પ્રશંસા કરે છે તો મને ખૂબ જ ગર્વ થાય છે. પિતાજી હું એવું ઈચ્છું છું કે ભલે મને નવાં કપડાં અને સારાં બૂટ ન મળે, પણ માતા પિતાને કોઈ ચોર કે બેઈમાન ન કહે. હું તમારી શક્તિ બનવા માંગું છું, તમારી નબળાઈ નહીં.

બોધપાઠ

આ પ્રસંગ શીખ એ છે કે બાળકો પોતાના માતા-પિતા અને પરિવારના લોકોને જેવું અનુસરણ કરતાં જુએ છે, એવું જ શીખે છે. જો આપણે ઈચ્છીએ કે આપણાં બાળકો ખોટાં કામ ન કરે, આપણે પણ ખોટાં કામ કરતાં બચવું જોઈએ.

આ પણ વાંચજો – બે સંત એક જ આશ્રમમાં હંમેશાં સાથે રહેતાં હતાં. એકનું નામ સુખી અને બીજાનું નામ દુઃખી હતું. સુખી સંત દરેક પરિસ્થિતિમાં સુખી રહેતાં હતાં, જ્યારે બીજા સંત હંમેશાં દુઃખી રહેતાં હતાં. જાણો કેમ?

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 18 other subscribers

Leave a Reply

error: Content is protected !!
ડાઉનલોડ કરો Share in India ની એપ્લિકેશન અને વાંચો અમારી દરેક પોસ્ટ તમારા મોબાઈલમાં..
toggle